Przejdź do treści

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i bazy szkolnej na rok 2019

Zarządzenie nr 23/2018 do pobrania w pliku PDF

24 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Dyrektora SP w Dargini w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 20/2018 do pobrania w pliku PDF

23 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Dyrektora SP w Dargini w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 12.09.2018

Zarządzenie nr 19/2018 do pobrania w pliku PDF

23 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Dyrektora SP w Dargini w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie nr 21/2018 do pobraniu w pliku PDF

23 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Dyrektora SP w Dargini w sprawie zamówień publicznych

Zarządzenie nr 22/2018 do pobrania w pliku PDF

3.8 MBPobierz na dysk