Przejdź do treści

Zarządzenie Dyrektora SP w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

482 KBPobierz na dysk

Zarządzenie (zmieniające) Dyrektora SP w Dargini w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 7/2020 do pobrania w pliku PDF

444 KBPobierz na dysk

Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć opiekuńczych w oddziale przedzkolnym

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

144 KBPobierz na dysk

Zarządzenie dyrektora w sprawie procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

46 KBPobierz na dysk

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli do pobrania PDF

102 KBPobierz na dysk

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I SP w Dargini na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

42 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Dyrektora SP w Dargini w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Zarządzenie nr 1/2020 do pobrania w pliku PDF

50 KBPobierz na dysk

Załącznik do zarządzenia do pobrania w pliku PDF

76 KBPobierz na dysk